Fərdi Mühafizə Vasitələri

Fərdi mühafizə vasitələrinin təchizatı - Fərdi mühafizə vasitələri zədələyici və ziyanverici faktorların növlərini (mexaniki, termiki, işıq, kimyəvi, bioloji, radiasiya və s.), onların xarakterini, təsir mexanizmini və mümkün müştərək (zərərli) təsirlərini nəzərə alaraq hazırlanır.

Bura daxildir işci ayaqqabıları, işçi geyimləri həmçinin istehsal prosesərinin və ətraf mühitin zədələyici faktorlarının təsirini aradan qaldırmaq və ya azaltmaq məqsədi daşıyan digər məhsullar.